KSAN till Island med 20 drogförebyggare

Bilden nedan visar KSANs Kanslichef samt Islandsguide Leena Haraké och Projektledare Britt Fredenman tillsammans med 20 drogförebyggare från Västra Götaland i samarbete med Länsnykterhetsförbundet som deltog i studieresan kring utbildningspaketet Om Droger 2016 för personal med intresse för prevention kring alkohol och andra droger. Under studieresan fick de ta del av folkhälsoarbete, förebyggande arbete och behandlingsinsatser, utifrån alkohol- och drogområdet, genom studiebesök hos politiker, myndigheter, forskare, behandlingshem samt ideella organisationer mm.

isamarbete

Gruppbild Island Om Droger 2016 2

KSAN är medlem i