Årets sista dialog i Partsgemensamt forum 16 nov

Kanslichef Leena Haraké är sammankallande för dialogen i Partsgemensamt Forum som idag blir årets sista, temat är Early Warning System. (I Partsgemensamt forum diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras.)

KSAN är medlem i