Frukostseminarium del 2 "Riskbruk av alkohol" 22 nov

Under andra frukostseminariet om riskbruk av alkohol talar idag av Magnus Nyqvist, Konsult på ALNA Sverige AB, Hälsoakademiker i botten med stor erfarenhet av individärenden och utbildning av chefer kring skadligt bruk inom arbetslivet. KSAN är medarrangör och moderator för seminariet som genomförs i brett samarbete med ett 15-tal organisationer, under ledning av ordförande Gun-Lis Roos från Stockholms länsnykterhetsförbund. Inledningstalare är diakon Anette Kyhlström från Vita Nykter.

I samarbete med Svenska Kyrkan, Stockholms Stift.

Namnlöst 1
Diakon Anette Kylström, Vita Nykter           Magnus Nykvist, konsult på ALNA Sverige AB

lisleena
Ordförande i Stockholms läns nykterhetsförbund Gun-Lis Roos, Kanslichef Leena Haraké, moderator och ledamot i ANDT-rådet.

20161122 091346liten
Vi behöver inte kalla dem "svåra samtal", vi kan kalla dem nödvändiga eller viktiga samtal istället, säger Magnus Nyqvist.

KSAN är medlem i