Seminarium om äldre, missbruk och psykisk ohälsa

Barbro Westerholm, riksdagsledamot och professor emeritas och Tony Borg, ST-läkare, föreläser om missbruk, beroende och psykisk ohälsa, om tecken och signaler på missbruk/beroende. Moderator KSANs kanslichef Leena Haraké. Seminariet äger rum i Jakobsberg, Birgittasalen i Järfälla kommunhus 25 november 2016, 08.00 - 10.00. Med stöd av Folkhälsomyndigheten.

KSAN är medlem i