KSAN till ICAA:s konferens i Portugal 9-10 oktober

Just nu pågår ICAA (International Council on Alcohol and Addictions) konferens i Porto, Portugal där KSANs kanslichef Leena Haraké deltar och lyfter kvinnoperspektivet. Diskussionen handlar om organisationen i en snabbt förändrande värld och dess utmaningar.

" "Think tank" on Civil Society and NGO’s in the field of addiction
October 9 th /10 th Porto, Portugal – by invitation "

Läs mer här.

KSAN är medlem i