Vecka 7 - "Spela roll" - om barn som far illa av vuxnas alkoholbruk

Den 10 februari inleder veckan 7 och det är som bekant en nationell uppmärksamhetsvecka "Spela roll" då vi uppmärksammar barn som far illa av vuxnas alkoholbruk.

KSAN vill poängtera att vårt fokus ligger på barnens rätt till miljö fri från alkohol och andra toxiska substanser, vilket är lagstiftat med Barnkonventionens artikel 33 i år. "Spela roll" handlar om vuxnas ansvar!

Läs mer om kampanjen

KSAN är medlem i