Årsmötet med kunglig glans: årets Fjärilspris tilldelats H.M.Drottning Silvia

KSAN:s årsmöte 2020 inleddes med välkomstord från KSAN:s ordförande Lena Josefsson och leddes av Regina Mattsson, WFAD:s generalsekreterare. Lena Josefsson omvaldes till ordförande.
Två nya medlemsorganisationer valdes in: #UtanSkyddsnät som bildades under Metoo-rörelsen och gett röst åt utsatta kvinnor i missbruk, samt Riksförbundet Kontraktsmetoden (f.d. Smart) som arbetar förebyggande för att unga ska välja bort alkohol, tobak och andra droger. Sammanlagt har KSAN nu 39 medlemsorganisationer som ger röst åt cirka 320 000 kvinnor.

Fjärilspriset delades ut i samband med KSAN:s årsmöte vilket hölls digitalt i år. Årets pristagare H.M. Drottning Silvia läste upp ett tacktal.
Motiveringen till Fjärilspriset 2020 lyder:

"Årets Fjärilspris tilldelas H.M. Drottning Silvia för hennes mångåriga arbete och personliga engagemang i narkotikafrågan samt för barns rätt till en drogfri uppväxt. Drottningens engagemang för utnyttjade barn är nydanande och har gett frågorna en ökad uppmärksamhet. 

H.M. Drottning Silvia har genom sitt intresse för missbruksfrågor lyft beroendeproblematiken såväl nationellt såsom internationellt.

Tack vare Drottningens kunskap och insatser för att påverka attityder har nya möjligheter öppnats för att förbättra folkhälsan och hon är en inspirationskälla och stöd för de flickor och kvinnor med olika social bakgrund, enligt Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågors motiveringH. M. Drottning Silvia bidrar till ett samhälle där hälsa och omtanke står i fokus”.

Drottningen kände sig hedrad över utmärkelsen och sade : ”Detta fina halsband kommer jag att bära med stolthet”.

HMD kungl hovst Fjärilspriset 2020bigger 
Foto: Kungliga hovstaterna

I organisationen Childhood Foundation, som Drottningen var med och grundade, arbetas det för att förebygga våld och mot sexuella övergrepp. De ser hur barns utsatthet ökar i miljöer där det förekommer missbruk, enligt H.M. Drottningen. Drottningen sade i sitt tal bl.a.:

"Dagens ungdomar möter stora utmaningar. Den psykiska ohälsan ökar. Droger och alkohol kan bli en farlig tröst. Polisen rapporterar också om att droganvändningen bland våra unga ökar under corona-pandemin. Detta är rapporter som vi måste ta på stort allvar. Att arbeta med dessa frågor kräver tid, tålamod, och kanske framför allt: samarbete. Därför känns det särskilt fint att ta emot detta pris från en organisation som arbetar så brett och långsiktigt som ni gör".

"Mina damer: vi har mycket kvar att göra, och jag är glad att vi gör det tillsammans", sa Drottningen och tackade för utmärkelsen (ett silversmycke designat av Annika Åkerfelt).

Läs mer fr Drugnews

 

KSAN är medlem i