Första webinariet om att förebygga sexuella övergrepp på flickor genomfört

KSAN har idag genomfört ett lyckat utbildningswebinar "Förebygga och tidigare uppmärksamma sexuella övergrepp på flickor", vilket är en del av höstens samarbete med gästföreläsare Sigridur Björnsdottir från Rädda Barnen på Island. 14 deltagare var med.

Webinariet är det första av 4 utbildningstillfällen som vi arrangerar under hösten 2020, en satsning med stöd av statsbidrag från Socialstyrelsen till intensifierat arbete mot Covid-19 effekter bland flickor och kvinnor.

"Intressant och mycket material att reflektera över och utgå ifrån i förberedelser och arbetssituationer", tyckte flera deltagare strax efter föreläsningen som hölls på engelska då deltagare från BellaNet Baltikum har varit med.

Webinariet syftar på att utöka tjejgruppsledarnas kunskap, det finns även handledningsmaterial på svenska: "5 steg för att skydda barnen från sexuella övergrepp", materialet delas ut efter avslutat webinar.

Utbildningen erbjuds till medlemmar i BellaNet över hela landet, med möjligheter att delta i mån av plats för våra medlemsorganisationer och samarbetspartners.

Vi utvärderar alla seminarietillfälle och tar emot synpunkter emellanåt.

KSAN är medlem i