Ordförandekonferens 15 oktober

Höstens virtuella ordförandekonferens anordnas via Zoom den 15 oktober 2020 och börjar kl. 13.30. 

Inledningsvis bjuder KSAN på en virtuell jubileumsföreläsning ”Från källarlokal till EU:s Top Ten Story – BellaNet 15 år”,  kl. 14.00 -16.00.

Skörden webBellaNet är sedan 2005 ett av KSAN:s mest uppskattade insatser för drogförebyggande arbete med fokus på flickor, tonårstjejer och unga vuxna kvinnor. Med mångårig utveckling av interaktiva metodmaterial för tjejgruppsledare har KSAN:s utbildningskoncept fått spridning över hela världen.

I Sverige har KSAN utbildat fler än 7000 tjejgruppsledare och i övriga länder fler än två tusen ledare.

Mötet avslutas med en gemensam diskussion om verksamhetsinriktning för KSAN 2021 , mötet hålls till kl.16.30.