BellaNet fyller 15 år - firades med föreläsning om nätverket

BellaNet, det nationella och internationella nätverket för tjejgruppsledare fyller 15 år 2020. Detta firades med en jubileumsföreläsning ”Från källarlokal till EU:s Top Ten Story – BellaNet 15 år häromveckan under höstens Ordförandekonferens. Britt Fredenman, projektledare för BellaNet tog publiken med sig på en resa genom åren från idèn till en EU-satsning som idag finns i 21 svenska län och 17 andra länder, nått till Afrika, Kanada och Ryssland m.fl.. 

BellaNet är sedan 2005 en av KSAN:s mest uppskattade insatser för drogförebyggande arbete med fokus på flickor, tonårstjejer och unga vuxna kvinnor. Med mångårig utveckling av interaktiva metodmaterial för tjejgruppsledare har KSAN:s utbildningskoncept fått spridning över hela världen, för unga kvinnors hälsa, livsutrymme och deltagande i den demokratiska processen.

I Sverige har KSAN utbildat fler än 7000 tjejgruppsledare och i övriga länder fler än två tusen ledare.Britt i Uganda2017

I 15 år har vi föreläst på många världskonferenser om interaktiva metoder för genderspecifikt förebyggande arbete, fick internationell spridning och flera nya samarbetspartners.

På begäran av EU har KSAN uppdaterat BellaNet International för åren 2013-2018. Uppdateringen har spridits inom EU-Kommisionen som den enda EAD-aktivitet som fortsätter och vidareutvecklas. 

BellaNet blickar framåt på 2021 och fortsätter att lyfta flickor och deras rättigheter.

Mer information finns i inbjudan här (PDF).

Bild:  Britt Fredenman, projektledare för BellaNet i Uganda, 2017


BellaNet har medlemmar och tjejgruppsledare i :

•Sverige
•Rumänien
•Brasilien
•Island
•Ecuador
•Finland
•Belarus
•Danmark
•USA
•Norge
•Nederländerna
•Portugal
•Estland
•Lettland
•Litauen
•Ryssland
•Uganda
•Kanada

KSAN är medlem i