Situation Stockholm intervjuat Leena Haraké om EU:s nya prioriteringar

 

Del av Leenas artikel SituationStockholm WEB

I senaste upplaga av Situation Stockholm finns en intervju om kvinnors särskilda problematik i vård och behandling som nu tas upp på EU-nivå i den nya narkotikaplanen 2021-2025. 

EU:s prioriteringar för kvinnors behandling och rehabilitering, kvinnors rätt till hälsa och olika normer inom vården för kvinnor och män ska beaktas.

"Äntligen, EU, det var det KSAN har kämpat för i många år!" säger Leena Haraké på KSAN.

Tidningen finns att köpa i tunnelbaneuppgångar, köpcentrum, mataffärer mm.

 

KSAN är medlem i