Tredje webinariet om att förebygga sexuella övergrepp på flickor genomfört

Webinar förebygga sexuella övergrepp 10 novWEB

KSAN har den 10 november genomfört ännu ett lyckat utbildningswebinar "Förebygga och tidigare uppmärksamma sexuella övergrepp på flickor", vilket är en del av höstens samarbete med gästföreläsare Sigridur Björnsdottir från Rädda Barnen på Island.

Det samlades deltagare från Västra Götaland, Skåne, Stockholm, Canada, Sydafrika, Nigeria och Island, de flesta medlemmar i BellaNet-nätverket.

Webinariet var det tredje av fyra utbildningstillfällen som vi arrangerar under hösten 2020, en satsning med stöd av statsbidrag från Socialstyrelsen till intensifierat arbete mot Covid-19 effekter bland flickor och kvinnor. Webinaret syftar till att utöka tjejgruppsledarnas kunskap i ämnet. Handledningsmaterialet "5 steg för att skydda barnen från sexuella övergrepp" delades ut efter avslutat webinar.

Vi har webinar i detta ämne då vi vet att pandemin lett till ökad utsatthet för flickor som under pandemin ofta blir isolerade med sina förövare. Övergrepp under uppväxten vet vi är en av de vanligaste anledningarna till tidig självmedicinering och tidigt bruk, riskbruk och missbruk.

 

KSAN är medlem i