KSAN deltog i NordAN:s nätverksmöte 18 november

Den 18 november var det dags för NordAN:s årliga nätverksmöte som fokuserade på alkoholproblematiken i COVID-tider i de nordiska och baltiska länderna.

En ny resolution antogs under årsmötet, "Alcohol - a riskfactor for cancer" (länk här) 

NordAN:s styrelsemedlemmar höll många aktuella föreläsningar. KSAN bidrog till mötet med information om vikten av jämlikt policyarbete som integrerar kvinnors och flickors intressen och behov i lika stor grad som männens. Begreppet "Gender Mainstreaming" är en del av det moderna inkluderande och demokratiska samhället som eftersträvar balans mellan kvinnors och mäns rättigheter.  Gender mainstreaming är en inkluderande strategi som innebär alla människors deltagande i demokratiska processer och erkänner att kvinnor är ingen känslig grupp utan representerar mer än hälften av befolkningen i de flesta av världens länder. Läs Leena Harakès sammanfattning för NordAN här.

Leena Haraké, KSAN:s kanslichef, levererade presentationen "Women and children during Covid-19" under nätverksmötet. Alla material är nu publicerade på NordAN:s hemsida (länken här).

 

KSAN är medlem i