Fjärde webinariet "Förebygga sexuella övergrepp" sändes 8 december

Idag har vi genomfört fjärde webinariet i höstens serie "Förebygga och tidigare uppmärksamma sexuella övergrepp på flickor", med gästföreläsare Sigridur Björnsdottir, Rädda Barnen, Island.

Denna utbildningssatsning avser att stärka yrkesvärksamma i tjejers/kvinnors vardag att förebygga missbruk, motverka våld, mobbning, trakasserier och kränkningar av tjejer/kvinnor då utsatthet ofta kan leda till psykisk ohälsa, tidig självmedicinering samt missbruk. 

Det har blivit möjligt med stöd av statsbidrag från Socialstyrelsen till intensifierat arbete mot Covid-19 effekter.

Vi är stolta över den internationella och nationella spridningen vi har fått för denna utbildningssatsning och kommer att utvärdera den inom kort.

En handledningsmaterial "5 Steg för att skydda barnen från sexuella övergrepp" på svenska och engelska kompletterar webinarier.

KSAN utbildar och rustar för fortsatt arbete mot övergrepp på flickor och unga kvinnor.

 Webinariet 8 dec web