KSAN samarrangerar "side-event" vid årliga FN-möte i Wien

Under vecka 15 anordnas det årliga FN-möte om narkotikapolitik, 64th Commission on Narcotic Drugs i Wien. I år diskuteras narkotikaläget digitalt och de flesta möten för statsråd och tjänstemän är också via nätet mellan 12 och 16 april.

WFAD CND 2021 flyer web1

Genom sitt medlemskap i Vienna NGO Committee on Drugs följer KSAN / WOCAD allt som händer under den veckan och rapporterar på sociala media.

Den 15 april tillsammans med WFAD, Dianova och Celebrate Recovery, samarrangerar KSAN / WOCAD ett side-event "Way Forward - Developing gender-sensitive treatment programmes to eradicate barriers for women" som sänds digitalt. Vi lyfter kvinnors behov i vård och tillfrisknande, i samspel med EU:s nya narkotikaplan med prioriterade områden för kvinnors situation inom vård och behandling. 

Evenemanget är en del av opinionsbildande insatser KSAN / WOCAD driver på internationella arenor där frivilligorganisationer kan påverka en hel del frågor inom narkotikapolitisk sfär, prevention, vård och behandling med stöd av FN-konventioner. 

Britt Fredenman representerar KSAN / WOCAD i webinariet och tar upp trauman och dess påverkan (som står för större andel psykiska problem hos kvinnor än hos män (enligt Socialstyrelsens rapport (2019)) i kvinnors liv innan och under behandlingen. Registrera dig här för att delta!

Kvinnor har inte manliga förebilder i behandling eller i livet, det behövs ett paradigmskifte inom vården världen över!

KSAN är medlem i