Årsmöte 2021 sätter fokus på transparens

Den 12 augusti har KSAN haft andra delen av det ajournerade årsmötet. Precis som det ajournerade årsmötet i april leddes även detta möte av kunniga Åsa Andersson (Svenska sjuksköterskeförening) som årsmötesordförande. 

Mötet hölls fysiskt på ABF-huset i Stockholm och digitalt via Zoom-länk. 20 organisationer deltog i årsmötet och en ny medlem, organisationen Stora Syster välkomnades till KSAN.

KSAN har under 2020 utsatts för ett allvarligt bedrägeri med polisanmälan. Fjärilspriset delades inte ut och mycket av den avgående styrelsens arbete handlade om att rätta till ekonomin i balans, omarbeta verksamhetsplanen och sätta mer fokus på aktivt samarbete med medlemsorganisationerna.
Den nya styrelse kommer att få mer frihet att utforma aktiviteter och bestämma var KSAN:s bas ska ligga.

Ingela Broberg, SIMON, valdes till ordförande. KSAN har nu 38 medlemsorganisationer.

Stort tack till alla som bidrog till att genomföra detta årsmöte, vi ser fram emot ett transparent och sammansvetsat samarbete med våra medlemmar!

Framsidan m ordfBrantingrummetFramsidan

 

KSAN på Twitter

KSAN är medlem i