Internationella FAS-dagen uppmärksammas 9 september

Barn med fosterskador av alkohol eller andra droger behöver tidiga insatser. Ofta behöver dessa barn hjälp och stöd hela livet. 9 september uppmärksammas internationella FAS (feltalt alkoholsyndrom) - dagen. 
Här finns mer information om vad som är sant och vad som är falskt om alkohol och fosterskador: 1av100.se

KSAN har talat om vikten av att upplysa flickor och unga mammor om risker med alkohol under graviditet sedan många år tillbaka, i olika projektform, och en av de första trycksaker blev infromationsbroschyren "Alkohol och graviditet".

Familjehem och HVB tar ofta emot barn som varit utsatta för alkohol eller droger redan under fosterstadiet. 1 av 100 har fötts med livslånga funktionsnedsättningar. Många barn har ADHD-symptom, alkoholproblem eller olika fysiska nedsättningar. Minst ett av 100 barn som utsätts för alkohol i fosterstadiet får bestående skador.

Fosterskador som uppstår på grund av alkoholbruk eller missbruk av illegala droger har studerats och psykosociala konsekvenser samt preventivt arbete behöver lyftas. En rapport av Jenny Rangmar och Claudia Falke "Fetal Alcohol Spectrum Disorders" belyser problematiken. KSAN har under många år i samarbete med Svenska Barnmorskeförbundet genomfört insatser som lyfter vikten av alkoholfri graviditet. 

En film om FAS.