Äldre och alkohol – en framtida utmaning, Spridningskonferens 27 januari

Inbjudan Spridningskonferense

Britt Fredenman, KSAN:s verksamhetsutvecklare, har under hela 2021 samarbetat med Region Jämtland Härjedalen och som en del av Folkrörelsen mot droger/mobilisering mot droger deltog i förberedelser till konferensen "Äldre och alkohol - en framtida utmaning".
Spridningskonferensen äger rum den 27 januari, kl. 09.00 - 16.00. Vi återkommer med mer information om konferensenslänken.

KSAN har programpunkt i konferensen:
Farmor på Fyllan – framtidens utmaning för det hälsofrämjande arbetet. Nationella och internationella forskningsrapporter har visat en ökad alkoholrelaterad dödlighet bland äldre kvinnor. Samtidigt saknas kunskap om äldre kvinnors bruk och blandning av alkohol och läkemedel. Dagens missbruksvård har inte räknat med farmor som patient. Vem hjälper farmor på fyllan? Hur är reaktionen bland en "farmors/mormors" barn och barnbarn?
av Britt Fredenman, Verksamhetsutvecklare, KSAN.

Spridningskonferensen har rötterna i Folkrörelsen mot droger som tillsammans med länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen för sextonde året genomför denna konferens 2022.

"Sedan hösten 2006 pågår en kraftsamling, en mobilisering mot droger i Jämtlands län. Kraftsamlingen har gett effekt, bland annat genom minskad alkoholkonsumtion bland unga. Stärkta av positiva resultat och en trend som pekar i rätt riktning är det dags att ta nästa steg i vårt gemensamma arbete. Alkoholkonsumtionen ökar bland personer som är 65 år och äldre. Nästan en av fyra kvinnor i 70-årsåldern klassas som riskbrukare. Även antalet alkoholrelaterade skador bland äldre har ökat betydligt. Situationen ställer nya krav på både äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Samtidigt saknar de flesta kommuner rutiner för hur äldreomsorg och missbruksvård samverkar. Syfte med årets spridningskonferens är att uppmärksamma äldres alkoholkonsumtion och frivilligarbetets betydelse i det förebyggande arbetet med äldre. Detta tillsammans blir inledningen till ett länsövergripande arbete med att uppmärksamma alkohol och äldre och särskilt kvinnor."

Anmäl dig senast 21 januari. Läs mer om konferensen och se programmet här

Registrera deltagande här

 

KSAN är medlem i