Vi uppmärksammar SpelaRoll-veckan 14-21/2, 2022

KSAN uppmärksammar SpelaRoll veckan i februari 2022. Spelaroll-veckan infaller veckan 7 (14-20 februari 2022) och uppmärksammas sedan 2011. Då uppmärksammar många länder alla de barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. KSAN kräver att barnens rätt till att växa upp i miljöer fri från alkohol och andra droger ska beaktas och barnens rätt att vara delaktiga och uttrycka sin mening i frågor som rör barnen själva ska respekteras. Allt detta enligt Barnkonventionen som är svensk lag sedan 2020.Spelaroll Logo 1

2022 års uppmärksamhetsvecka riktar ett brett fokus på situationen för barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Vad finns det för risk- och skyddsfaktorer? Hur kan omgivningen i form av till exempel skola, civilsamhälle eller socialtjänst spela roll?

Vi kommer att delta i webinarier (länkar finns här):

14/02: HUR PÅVERKAS BARN AV FÖRÄLDRARS DRICKANDE OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED STÖD?

15/02: BARN MED FAS- D, VARFÖR ÄR DET VIKTIGT FÖR FÖRSKOLAN ATT KÄNNA TILL DESSA BARN?

16/02: ALKOHOL OCH BARN = TRAUMA?

17/02: SÅ HJÄLPER DU BARN SOM FAR ILLA AV VUXNAS ALKOHOLKONSUMTION

KSAN är medlem i