Rapportsläpp x 3 för TA PLATS VALSTA

Nu har projektet TA PLATS VALSTA som pågåt under hösten, avslutats. Vi är så glada och tacksamma över alla vi fått äran att samverka med, och för de resultat som nåtts.

Projektet har i korthet gått ut på att ge tjejer och kvinnor i åldern 15-25 möjlighet att genom ledarutbildningar, deltagande i lokla nätverk och genom att leda och delta i studiecirklar - få verktyg att för ledarskap, påverkan, stärka sina egna gränser, och att via demokratiska principer komma ett steg närmre en plats i beslutsfattande rum. 

I veckan har vi i samband med projektavslit, haft rapportsläpp x 3; ett fysiskt i Valsta, (Sigtuna) ett på Solidaritetshuset i Stockholm och ett digitalt igår, vilket du kan se i efterhand här på Facebook. Under det seminariet samtalar TA PLATS rojektledare Jenny med KSAN:S ordförande Susanne, om vad projektets delar inneburit, framgångsfaktorer, utmaningar, vikten av samarbete, och förstås - vad det gett ledarna och deltagarna, vad de sagt i utvärderingar och miniintervjuer. 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla modiga, fantastiska deltagare som växte som ledare, klev fram och tog plats, delade med er och visade allt ni har att ge. Och ett varmt tack igen, till alla er vi haft äran att samverka med; ABF Norra Stockholms län, och alla andra viktiga aktörer i Valsta med omnejd. Framtiden känns ljus tillsammans med er.Bilder från rapportsläpp av TA PLATS VALSTA KSAN och cirkelledare på scenen

KSAN är medlem i