Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är länkar till externa källor som berör KSAN och dess verksamhet.
CAN:s skolundersökning 2021 oroar: flickor dricker och röker mer än killar 08 december 2021
FN:s senaste rapport: var elfte minut mördas en kvinna av någon som står henne nära 06 december 2021
Opioider vanligast bland olycksfallsförgiftningar - Socialstyrelsens senaste dödsfallsstatistik 01 december 2021
JÄMY kartlägger sexuell exploatering av unga flickor och kvinnor 01 oktober 2021
Flickor i öppen vård under Coronapandemin (2020) 09 september 2021
Narkotikabrott ökar drastiskt bland unga tjejer och kvinnor, enligt BRÅ (2020) 01 september 2021
Polisanmälan och rättsprocess, rapporten av Storasyster 01 september 2021
Rapport om psykisk ohälsa från Storasyster 25 augusti 2021
Narkotikasituationen i världen - World Drug Report 2021 05 juli 2021
Könsnormer och alkohol - senaste rapport från IQ 14 juni 2021
Alkoholens börda på samhällen beräknad i en ny studie 19 Maj 2021
Hur mår kvinnor som använder narkotika, CAN? 12 april 2021
Den svenska narkotikasituationen 2020 22 mars 2021
Commission on the Status of Women 2021 16 mars 2021
EMCDDA:s senaste: "Women and gender issues related to drugs" 08 mars 2021
FN-organet UNODC om prioriteringar i sin nya 5-åriga strategi 2021-2025 25 februari 2021
Systembolaget sålde rekordmycket under pandemiåret 17 februari 2021
Extra farligt med cannabis för unga med depressioner enligt ny studie 02 februari 2021
Socialstyrelsens nya studie: effekter av covid-19 på anmälningar gällande barn 13 januari 2021
Skolelevers drogvanor 2020: fler flickor dricker alkohol, snusar och spelar om pengar 15 december 2020

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i