Svensk studie om könsskillnader i öppenvård belyser flickornas problematik

Mindre flickor ingår i behandlingsprogram jämfört med pojkar, det trots att flickorna har oftast mer problematisk uppväxt, fler riskfaktorer i bagaget och har redan vårdats/medicinerats för sina psykiska problem.

Enligt ny och intressant svensk studie om skillnader mellan könen hos svenska ungdomar med alkohol och narkotikaproblem (M. Anderberg, M. Dahlberg, 2018), rapporterar 57% av flickor i öppenvårdsbehandling ett riskförknippat beteendemönster med sin alkoholkonsumtion. Motsvarande siffra för pojkar är 43%. Könsskillnaderna visar sig tydligt då pojkarna rapporterar att de har mest missbrukat cannabis och tjejerna uppger andra droger som deras första val (psykofarmaka, exempelvis). Tjejerna dricker dubbelt så mycket alkohol (23%) jämfört med pojkar (11%) och blandar olika droger i högre grad (31%) än pojkar (26%) gör.

Studien omfattar 2169 ungdomar från elva svenska städers Maria-mottagningar som har intervjuats i samband med påbörjad vårdkontakt. Länken till artikeln om studien (på svenska) 
Och här finner ni studien (på engelska)

 

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i