Regeringens fokus på narkotikaprevention i väntan på ny ANDT-strategi

Folkhälsomyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet skapar underlag för en ny ANDT-strategi. Åtgärder som ska minska narkotikabruk och förebygga medicinska och sociala skador tas fram och ska särskilt riktas till unga och personer upp till 44 år.

Regeringen vill att den nya ANDT- strategin ska ha mycket fokus på narkotikaprevention. Folkhälsomyndigheten kommer att presentera arbetet senast i maj 2020.

Under 2020 går nuvarande ANDT-strategi ut och en ny tas fram för att gälla från 2021. Narkotikasatsning innebär att regeringen vill att polisen ska skärpa arbetet mot narkotikabrott, mot öppen droghandel och agera mot den dolda handeln på nätet.

Brottsförebyggande rådet ska gör aen studie av narkotikamarknaden och en utredning om postlagen bereds nu på departementet.

Läs mer 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i