Cannabis-baserade läkemedel kan inte rekommenderas till patienter i Storbritannien

Brittiska hälsovårdsmyndigheten, National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har gett ett förslag till uttalande nyligen att de inte kan rekommendera cannabis-baserade läkemedel för patienter med svårhanterbar epilepsi.
Mer forskning om dessa läkemedel behövs då studier som finns till hands nu är begränsade och håller låg kvalité.

NICE avråder också patienter med kronisk smärta att använda THC eller blandningar av CBD och THC i sitt öppna (till 5 september 2019) för konsultationer uttalande. Den delen av behandlingen måste bli kliniskt prövad först, skriver brittiska hälsovårdsmyndigheten.

Läs mer

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i