Kunskapsunderlag om cannabis till ANDT-förebyggande arbete

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett nytt kunskapsunderlag om cannabis som riktar sig till de som arbetar med ANDT-förebyggande arbete på lokal och regional nivå. Rapporten täcker flera aktuella områden som hur vanlig cannabisanvändningen är, hur utvecklingen ser ut, hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk, förebyggande arbete och policyförändringar gällande cannabis i omvärlden.

Cannabisanvändning kan leda till hälsomässiga och sociala problem, och omfattningen av dem varierar för olika individer och befolkningsgrupper. De vanligaste indikatorerna för cannabisutveckling tyder på att cannabisbruket i Sverige har ökat under de senaste tio åren.

Läs i korthet

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i