Utvärdering av övervakade narkotikakonsumtionsrum i kanadensiska Alberta

För ett år sedan stoppades finansiering av nya övervakade injektionslokaler i den kanadensiska provinsen Alberta. Provinsregeringen ville först avvakta resultaten av en utvärdering. Resultaten som publicerades i mars blev i huvudsak mycket negativa, rapporterar Drugnews.

Utvärderingskommittén som tillsattes av provinsregeringen har bestått av experter från bland annat affärs- och fastighetsbranschen, beroendevården, kriminalvården, psykiatrin och juridiken.
Den började sitt arbete i september förra året med syfte att undersöka vilken socioekonomisk påverkan Supervised Comsumption Services (SCS, särskilda ställen där missbrukare kan injicera sina droger under översyn av vårdpersonal för att minska risk för överdoser etc.) har på omgivningen. Kanske är det den första granskningen av sprutrum (fixrum) där man verkligen gått på djupet i frågan. I vanliga fall brukar kunskaperna om olika drogpolitiska åtgärder komma från de myndigheter som ligger bakom i samarbete med besökare och personal.

Kommittén i Alberta har använt en blandning av metoder, både att samla in mätbara fakta från olika håll och genom intervjuer med dem som berördes av sprutrummen eller arbetade där. De uppgifter som samlades in handlade för det mesta om vad som hände inom en radie på mellan 250 och 500 meter från ett fixrum.

Folk som bodde i närheten berättade om flera problem. Även om uppfattningarna skiftade var de huvudsakligen negativa, utom vid ett möte i Edmontons stadshus. På varje offentligt möte i olika stadshus som kommittén bevistade var det, enligt deras rapport, påfallande hur personalen från någon SCS propagerade för sin verksamhet.

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i