Riskuppfattning och bruk: hur hänger det ihop för flickor?

Ungefär 45 procent av 15-åringarna anser att det är förenat med stor risk att dricka fem standardglas eller mer per gång varje helg. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, baserad på förra årets ESPAD-undersökning.
KSAN efterlyser mer könsskillnader i rapporteringen.

Riskuppfattningen kring att röka och att använda cannabis regelbundet var signifikant för flickorna men inte för pojkarna. Det vill säga lägre sannolikhet att ha uppgett dessa konsumtionstyper om man har hög riskuppfattning.

Uppfattningen om att det är en stor risk att använda cannabis regelbundet har minskat från 92 procent till under 58 procent mellan 1995 och 2019. Under samma period har andelen som rökt cannabis de senaste 12 månaderna legat runt 5-6 procent.

Läs mer här

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i