Är medicinsk cannabis en lösning mot astma? Ny studie presenteras

Medicinsk cannabis kan underlätta andningen för patienter med astma. Den kortsiktiga effekten uppvägs dock av att själva rökningen skadar lungorna. Det visar några fallrapporter från Israel där man sedan länge godkänt cannabis för medicinisk användning.

Två israeliska lungspecialister från Shaare Zedek Medical center vid Hadassah-Hebrew universitetet i Jerusalem, Amir Jarjou´i och Gabriel Izbicki, har presenterat tre fallrapporter där två astmapatienter haft goda effekter av att inhalera cannabis via vaporizer och en patient som efter en trafikolycka fått både smärtlindring och bättre lungfunktion.

Utifrån dessa tre fall diskuterar de båda lungläkarna vad den vetenskapliga litteraturen hittills kommit fram till när det gäller cannabis påverkan på lungorna. Jarjou´i och Zedek konstaterar att mekanismen hur cannabis påverkar lungorna inte är helt klarlagda. Särskilt brister forskningen när det gäller medicinsk användning.

Läs mer 

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i