World Drug Day och rapportering om narkotikaläget i världen

Idag, 26 juni på internationella FN dagen mot missbruk och olaglig handel med narkotika uppmärksammar vi på KSAN narkotikaproblematiken och oroas över att tonåringar och unga vuxna står för största andelen människor som använder narkotika. Unga människor, unga kvinnor i synnerhet, är i behov av hälsosamma livsvanor och genderspecfika resurser till deras hjälp är livsviktiga.  

Årets tema för FN-dagen mot missbruk är "Better Knowledge for Better Care" ("Bättre kunskap för bättre vård"). Vi vill citera chefen för Narkotikakontrollorgan UNODC Ms. Ghada Waly:

"Sårbara och marginaliserade grupper, ungdomar, kvinnor och fattiga får betala priset för världens narkotikaproblem. Covid-krisen och ekonomisk nedgång hotar ytterligare öka drogfaran, när våra hälso- och sociala system har förts till randen och samhällen kämpar med att hantera det", sa Ms. Ghada Waly (pressmeddelandet finns här).

World Drug Report finns att läsa på engelska

 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i