FN-dagen, 24 oktober

E SDG logo UN emblem square WEB

I år firar det internationella samfundet 75 år sedan FN grundades.  De 17 globala målen för hållbar utveckling fyller 5 år sedan dessa utformades 2015 och omfattar alla utmaningar vi ställs inför, särskilt i nuläget.

KSAN använder FN-konventioner - CEDAW, Barnkonventionen och Istanbulkonventionen - i sitt vardagliga arbete.

Vi håller även ett särskilt fokus på de globala målen: Jämställdhet, God Hälsa, Minskat ojämlikhet, Hållbara samhällen samt Fredliga och Inkluderande Samhällen.

Läs mer om de 17 globala målen här.

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i