Skolelevers drogvanor 2020: fler flickor dricker alkohol, snusar och spelar om pengar

Konsumtionen av alkohol och snus ökar bland flickor i grundskolans årskurs 9. På landsbygden dricker unga mer alkohol jämfört med de i storstäderna, där fler tvärtom har testat narkotika. Om narkotikaklassade läkemedel inräknas, så dubblas andelen som prövat. Detta enligt CAN:s årliga drogvaneundersökning över skolelevers drogvanor.

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning publicerade sin årliga rapport om drogvanor bland ungdomar i Sverige. I mitten av 1990-talet gick flickorna om pojkarna som alkoholkonsumenter och nu ökar skillnaderna markant. Sedan 2017 har andelen flickor som druckit alkohol ökat med 6 procent, medan pojkarna ligger kvar på ungefär samma andel som tidigare.

 Årets CAN-undersökningen visar att allt fler flickor dricker alkohol, snusar och spelar om pengar. Andelen 15-16-åriga flickor som druckit alkohol är i år 48 procent jämfört med pojkar som är 38 procent. Så tydliga skillnader som i år har det inte tidigare varit!

Konsumtionen av alkohol och snus bland flickor har ökat under en tid. Vi ser samma utveckling bland vuxna, där könsskillnaderna är på väg att jämnas ut, säger Ulf Guttormsson, huvudförfattare av CAN-rapporten, till Drugnews Ulf Guttormsson, huvudförfattare av CAN-rapporten, till Drugnews.

Läs hela CAN-rapporten här

 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i