Extra farligt med cannabis för unga med depressioner enligt ny studie

Fram till nu inte funnits forskning som har undersökt sambandet mellan cannabis och risk för död och självskadebeteende hos den sårbara gruppen unga med affektiva störningar.

I slutet av januari 2021 publicerades en studie av forskargrupp vid Ohio State University. Forskare har undersökt sambandet mellan problematisk cannabiskonsumtion, Cannabis Use Disorder (CUD) hos ungdomar diagnostiserade med affektiva sjukdomar, (dvs. olika former av depressionstillstånd och bipolär sjukdom). Man har undersökt självskadebeteende, total dödlighet, oavsiktliga överdoser, självmord, trafikolyckor och mord. Studien är publicerad i januari i år på nätet för JAMA Pedriatics.

 Studien visa att unga med depressioner, självskadebeteende och andra affektiva sjukdomar löper extra stora risker om de samtidigt använder cannabis. 

Läs studien här

Läs rapporten om studien på Drugnews

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i