Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är länkar till externa källor som berör KSAN och dess verksamhet.
Cannabis stannar under internationell kontroll av FN-konventioner 04 december 2020
UNODC:s chef manar till förebyggande av könsrelaterat våld 02 december 2020
UNODC research brief about COVID-impact on reported violence against women 30 november 2020
Senaste forskning från KI lyfter vikten av särskilda insatser för flickor utsatta för sexuella övergrepp 13 november 2020
ESPAD 2019 - drogvanor i Europa för sjunde gången 13 november 2020
MHF:s pressmeddelande v.45: Alkohol ur ett folkhälsoperspektiv 03 november 2020
FN-dagen, 24 oktober 23 oktober 2020
EU-narkotikarapport 2020 slår hål på cannabis-bubblan 24 september 2020
Danska kvinnor får cannabis på recept oftare än män 14 september 2020
Ny EU-agenda och handlingsplan för 2021-2025 30 juli 2020
World Drug Day och rapportering om narkotikaläget i världen 26 juni 2020
Forskning om cannabis och våld: tredubblad risk för våldsamt beteende 11 juni 2020
Är medicinsk cannabis en lösning mot astma? Ny studie presenteras 07 Maj 2020
Riskuppfattning och bruk: hur hänger det ihop för flickor? 16 april 2020
Utvärdering av övervakade narkotikakonsumtionsrum i kanadensiska Alberta 03 april 2020
Kunskapsunderlag om cannabis till ANDT-förebyggande arbete 07 februari 2020
Mäns drickande påverkar ofödda barn 06 februari 2020
Holländsk narkotikapolitik: särskilda utmaningar och udda lösningar 29 januari 2020
Minskade resurser till drogförebyggande arbete får konsekvenser i svenska kommuner 20 januari 2020
Fler kvinnor och äldre förekommer i USA:s alkohol-relaterade dödsfallsregister 17 januari 2020

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i