Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är länkar till externa källor som berör KSAN och dess verksamhet.
Holländsk narkotikapolitik: särskilda utmaningar och udda lösningar 29 januari 2020
Minskade resurser till drogförebyggande arbete får konsekvenser i svenska kommuner 20 januari 2020
Fler kvinnor och äldre förekommer i USA:s alkohol-relaterade dödsfallsregister 17 januari 2020
Elektroniska cigaretter: första långtidsstudie avslöjar dubbelanvändare 17 december 2019
30 gånger fler inlagda med cannabis-psykoser i Portugal sedan 2001 10 december 2019
Europeiska narkotikamarknaden analyserat av EMCDDA och Europol 26 november 2019
Kanadensisk erfarenhet: cannabismarknaden frodas 11 november 2019
Ny studie om samband mellan gåvor till läkare och opioidförskrivning i USA 30 oktober 2019
Bekymrade arbetsgivare i Kanada belyser problematiken med cannabisbruk på jobbet 24 oktober 2019
Cannabis-baserade läkemedel kan inte rekommenderas till patienter i Storbritannien 21 oktober 2019
Regeringens fokus på narkotikaprevention i väntan på ny ANDT-strategi 21 oktober 2019
Cannabislegalisering får inte bukt på den svarta marknaden 14 oktober 2019
Vart femte barn i Sverige växer upp med en förälder med alkoholproblem 02 oktober 2019
ECCN vill stärka drogförebyggare i sina yrkesroller 25 september 2019
Senaste studie: vikten av mödravård och eftervård för opioidmissbrukande gravida i Kanada 23 september 2019
Svensk studie om könsskillnader i öppenvård belyser flickornas problematik 12 september 2019
Noll-tolerans för alkohol som råd till gravida i Irland: fosterskador ökar 09 september 2019
Skotska ungdomar använder mer narkotika än rapporterat 03 september 2019
Senaste studie kring barn till pillermissbrukande föräldrar: barn går i samma spår 03 september 2019
31 augusti - dagen vi riktar uppmärksamhet mot överdoser 29 augusti 2019

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i