Vecka 45 - vi uppmärksammar alkoholens risker

Tidig uppmärksamhet om riskbruk av alkohol är viktigare än någonsin. Då myndigheter avbröt ett framgångsrikt förebyggande arbete om alkohol, så har några frivilligrörelser istället fortsatt att driva frågan vecka 45 med fullspäckade program och samtal med flera teman, berättar Leena Haraké, KSAN kanslichef i senaste intervju till Drugnews.

Mellan 2 och 6 november 2020 uppmärksammar KSAN vecka 45 tillsammans med intresserade samarbetsparter. Läs mer om satsningen på vecka 45:s webbsida.v45 LeenaH MarianneJohansson

Måndag, 2 november: Samtal om alkohol och graviditet med Marianne Johansson, leg. barnmorska och projektledare (länk till videosamtal här).

Socialstyrelsen presenterade i november 2011 nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, där man gav rekommendationer om hur man i hälso- och sjukvård kan förebygga sjukdomar genom att stödja patienter till hälsosamma levnadsvanor. Riskbruk av alkohol var en av levnadsvanorna man ville påverka. Dock har alkoholfrågan i praktiken hamnat i skymundan när hälsosamma levnadsvanor hade lyfts inom vården.

Tidig uppmärksamhet om riskbruk av alkohol är viktigare idag än någonsin, inte minst under corona-pandemin. Alkoholens skadeverkningar är ett av våra största samhällsproblem. Den orsakar också mycket lidande. Alkoholproblem tar medicinska resurser i anspråk. En inte obetydlig andel av alla sjukskrivningar är alkoholrelaterade. Även om alkoholkonsumtionen minskar betyder det inte att vi kan prioritera ner det förebyggande arbetet. Alkohol är fortsatt en av de största folkhälsoutmaningarna.

Det är ett faktum att i Sverige avlider cirka 2 000 personer årligen på grund av alkohol och ytterligare uppskattningsvis 4 500 dödsfall har alkohol som bidragande orsak. Alkohol är den största riskfaktorn för sjukdom och död bland unga. I gruppen 20–39-åringar är 13,5 procent av dödsfallen alkoholrelaterade. Omkring fyra procent eller cirka 300 000 av Sveriges vuxna befolkning beräknas ha ett alkoholberoende, enligt Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, (Vanor och konsekvenser, CAN 2017). Och nya riskgrupper har tillkommit, exempelvis bland äldre, mest bland kvinnor, enligt CAN 2020.

Även om det är positivt att regeringen tar tag i narkotikapolitiken som varit försummad länge, får detta inte ske på kostnad av att alkoholpolitiken nedprioriteras, då områdena hänger nära samman med varandra.

Varför avbryta ett framgångsrikt förebyggande arbete med alkohol i fokus? Vecka 45 behövs året runt!

Läs hela artikeln här

 

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i