Om nya ANDTS-strategin och fokus på kvinnor i Uppsala Nya Tidning

Idag publicerar Uppsala Nya Tidning en artikel där KSAN tillsammans med 16 andra frivilligorganisationer ser fram emot den nya ANDTS-strategin.

Den narkotikarelaterade dödligheten har minskat bland män, men ökat bland kvinnor - och även om det just nu inte sker någon stor ökning av konsumtionen, så ser vi inte heller den nedgång som vi skulle önska.

Läs vår artikel här

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i