BellaNet:s jubileum uppmärksammas i WFAD Magazine

BellaNet är KSAN:s nationella och internationella nätverk för tjejgruppsledare. I dagarna uppmärksammas BellaNet:s jubileum i en artikel till vår samarbetsorganisation WFAD, World Federation Against Drugs. I artikeln berättar KSAN:s Kanslichef Leena Haraké och BellaNet:s Projektledare Britt Fredenman om 15 års arbete och utveckling av arbetet kring genderspecifik drogprevention.

Artikeln är publicerad på sidorna 58-60  i WFAD Magazine, som är World Federations Against Drugs medlemstidning. Tidningen publiceras online via WFAD:s hemsida. Artikeln har därmed fått global spridning.

Här finns artikeln

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i