Under Almedalsveckan 2021 talar KSAN om riskbruk av alkohol

I år äger Almedalsveckan rum i den digitala världen och KSAN deltar som arrangör den 6 juli kl. 09.00. med en filmvisning med diskussion av riskbruk av alkohol ur primärvårdsläkares perspektiv. 

Tidig uppmärksamhet om riskbruk av alkohol är viktigare idag än någonsin, särskilt under Corona-pandemin. Alkoholens skadeverkningar är ett av våra största samhällsproblem och tar medicinska resurser i anspråk.

Aveck ARR logo 2021Över en miljon människor i Sverige beräknas ha någon form av riskbruk av alkohol som kan leda till ett missbruk och svåra mediciniska skador.
Omkring 4% eller cirka 300 000 av Sveriges vuxna befolkning beräknas ha ett alkoholberoende.

 

Hur uppmärksammar man riskbruk av alkohol utan att peka pinnar? Primärvården är en väldigt bekväm och neutral arena för ett sådant preventivt arbete. KSAN har tidigare uppmärksammat att äldre kvinnor tillhör de nya riskgrupperna för alkoholmissbruk.

Hur man pratar med patienter i förebyggande syfte vet Sven Wåhlin, överläkare på Beroendecentrum Stockholm. Var med oss och få tips och inspiration eller diskutera!

Beskrivning av KSAN:s evenemang i programmet finns här.

Almedalsveckans arrangörer har lanserat Almedalveckan Play här. Vårt samtal sänds tisdagen 6 juli kl. 09.00, länken till vårt evenemang finns redan inbäddad här. Kom och lyssna!

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i