ANDTS-arbete lågt prioriterat i budgeten - kvinnor drabbas hårdast

Det redan låga budgetanslaget till förebyggande ANDTS-arbete höjs inte. Vad skickar det för signaler för samhällets viktiga professioner och den ideella världen som jobbar med hälsofrämjande insatser? Vi på KSAN vittnar om  problematiken med brist på specialistläkare i olika discipliner som berör unga- som gamla kvinnors psykiska hälsa. KSAN ser på denna skrala budget med oro, det kan bli en rejäl försämring av det aktuellt alarmerande läget med kvinnors psykiska ohälsa. Den onda spiralen drabbar kvinnor hårdast, enligt all forskning vi på KSAN har samlat här på hemsidan.

Skrala anslag till förebyggande åtgärder för att minska skador av alkohol, tobak, narkotika, doping och spel om pengar (ANDTS) mer än halverades redan år 2018 med 100 miljoner till 95,6 miljoner.  Regeringens budget från igår föreslås ligga kvar på den låga nivån med 95,6 miljoner kronor per år även 2022-2024. Även den översyn av narkotikapolitiken och en nollvision för drogdödlighet som riksdagen hade beställt tidigare har dragit ut på tiden.

Karin Rågsjö, riksdagsledamot och vårdpolitisk talesperson hos Vänsterpartiet, ledamot i KSAN:s styrelse:

 - "Det är skralt. Hela området med prevention och beroende – särskilt på alkohol- och narkotikasidan – behöver uppgraderas rejält. Istället för några få miljoner som ska fördelas i kommuner och regioner hade en rejäl återställare på flera miljarder kronor istället varit bra".

"Det behövs ju även resurser under tiden när utredningen kommer igång för att beroendevård, psykiatri, förebyggande och annat ska överleva. Jag har tyvärr svårt att se några satsningar på det området i regeringens budget", säger Karin Rågsjö.

KSAN välkomnar höjning på alkohol-och tobakskatter från 2023.

Läs mer om regeringens budget för nästa år här

 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i