KSAN:s Årsmötesuttalande 2022

PRESSMEDDELANDE 2022-04-25

KSAN:s årsmöte 2022 kräver att långsiktigheten samt kvinnoperspektivet ska bli en del av beroendevården!

KSAN:s medlemsorganisationer har lång erfarenhet av att hjälpa kvinnor med beroendeproblematik. Senaste forskning ger stöd till KSAN:s krav på människorättsbaserad vård. Risken för alkoholmissbruk fördubblas för kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp, risken för narkotikamissbruk ökar efter trauman och även risken för suicidförsök stiger markant.

Vi kan inte skuldbelägga flickor och kvinnor för trauman och beroende, det är vården som ska omorganiseras för kvinnors specifika behov.
För att få effekt och långsiktig förbättring av hälsan måste regeringen ta hänsyn till kvinnans perspektiv, individuella erfarenheter och tidigare behandlingsresultat.

Med stöd av ovanstående kräver KSAN:s årsmöte

Att regeringen beaktar långsiktigheten och kvinnoperspektivet samt patientperspektivet i omorganisering av beroendevård i Sverige;

Att kvinnoperspektivet måste synas tydligare även i Samsjuklighetsutredningen och att hälsoperspektivet måste lyftas även för de kvinnor med beroendeproblematik och skadligt bruk som inte omfattas av utredningen.

 

Stockholm, 25:e april 2022

Feministiskt initiativ

Forum - Kvinnor och Funktionshinder

Föreningen Storasyster

Föreningen Tjejzonen

Föreningen Tänk Om!

Gröna Kvinnor

HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp

IOGT-NTO

KAF - Kvinnliga Akademikers Förening

KLF - Kvinnliga Läkares Förening

Liberala Kvinnor

LP-verksamhetens Ideella Riksförening, LP-kvinnan

Miljöpartiets jämställdhetskommitté

Moderatkvinnorna

MHF:s Damklubbsråd

RIFFI - Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor

Riksförbundet Kontraktsmetoden

Riksförbundet SIMONs Kvinnokommitté

ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

SKIS - Somaliska Kvinnor i Skandinavien

Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Unizon

S-Kvinnor

SWIS - Somali Women in Sweden

Vita Bandets Skånedistrikt

Vänsterpartiets Kvinnonätverk

1,6 miljonerklubben

Riksorganisationen Qvinna

Svenska Sjuksköterskeförening

Svenska Tandsköterskeförbundet

Qvinnokällan

#UtanSkyddsNät

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i