LÅT OSS INTE BACKA IN I FRAMTIDEN!


KSAN skriver med 34 andra kvinnoorganisationer om vikten av att fortsätta synliggöra kvinnor i alla skeden av livet. Att skapa ett mer könsneutralt språk för att inkludera är bra och viktigt men det kan inte ske på bekostnad av ett osynliggörande av kvinnor.
Vi behöver snarare öka synliggörandet av såväl kvinnor som transpersoner. Det är inte kamper som står emot varandra utan istället kan gå bredvid varandra.

”Återgången till könsblindhet är kantad av goda avsikter i form av en vilja att inkludera den lilla men utsatta grupp människor som varken identifierar sig som kvinnor eller män, eller som har ändrat sitt juridiska kön. I fallet med föräldra­balken kan det vara en transman som fött barn och som ser sig själv som pappa snarare än mamma.
Det kan också handla om ett samkönat par med två pappor eller mammor, (men dessa har sällan något att invända mot befintliga könade föräldra­begrepp.) Det är självklart viktigt att lagen ska fungera för olika människor och typer av familjer, vilket den redan gör. Utredningen slår själv fast att den svenska föräldra­rättsliga lagstiftningen, genom de tillägg som gjorts under åren, är bland de mest moderna i världen.

Gott så tycker vi. Det bästa måste vara att utöver de regler som tydligt synliggör kvinnor också inkludera andra perspektiv. Men denna inkludering får inte ske på bekostnad av kvinnor och flickor. Att exkludera en majoritet genom att inkludera en minoritet är inte inkluderande.”

Läs artikeln: HÄR

#könsblindhet #inkludering #föräldraskap #rättighetsbärare #kvinnorshälsa #likarätt #womensrights #equalrights

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i