Debattartikel : Vill regeringen osynliggöra mäns våld mot kvinnor?

Vill regeringen osynliggöra mäns våld mot kvinnor?

Idag kräver KSAN tillsammans med 31 kvinnoorganistastioner att målet om mäns våld mot kvinnor måste behållas i sin nuvarande form! Detta skriver vi i en debattartkel i Altinget. 

Regeringen är på väg att lämna den moderna och kunskapsbaserade förståelsen för mäns våld mot kvinnor. Det framgår av direktiven till en utredning som regeringen har tillsatt. Kvinnorörelsen kräver att politiken och arbetet mot våld och för jämställdhet ska utvecklas i stället för att avvecklas.

Vi menar, likt den senaste jämställdhetspolitiska utredningen från 2016, att målet bör behållas i sin nuvarande form. Våld i samkönade relationer, liksom andra former av våld i samhället, förtjänar egna strategier och kan inte användas som förevändning för att nedmontera jämställdhetspolitiken. I stället för att rasera grunden som politiken mot våld vilar på bör jämställdhetsminister Paulina Brandberg ägna sig åt att utveckla det i många avseenden framgångsrika arbetet så att målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra kan uppnås.

Hela debattartikeln finns att läsa här. 

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i