KSAN:s 80 år uppmärksammas i tidningen Drugnews

KSAN:s 80-årsjubileum uppmärksammas av tidningen Drugnews. De skriver om bredden i KSAN:s frågor historiskt och till idag, och om hur jubileet lyfte frågor om den sammanhängande vårdkedja och ökade samverkan som är en förutsättning för jämlik vård för kvinnor och tjejer. KSAN:s ordförande Susanne Hedman Jensen intervjuas av reporter Johan Örjes, och Susanne lyfter även början till det 10-punkt-program som KSAN och dess medlemsorganisationer ska jobba fram inför nästa årsmöte. Aritkeln i sin helhet finns att läsa här.
KSAN:s 80-årsjubileum i tidningen Drugnews - panelsamtal

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i