KSAN:s ordförande om gårdsförsäljningen och dess konsekvenser

KSANS:s ordförande Susanne Hedman Jensen uttallar sig i KSAN:s sensate nyetsbrev om den så kallade "gårdsförsäljningen". Hon skriver:

Sverige är känt för sitt förebyggande arbete för att främja folkhälsan. En viktig grundbult i arbetet är den restriktiva svenska alkoholpolitiken, där Systembolagets monopol har en central roll. Nu hotas monopolet genom de kommersiella marknadskrafter som vill öppna upp för "gårdsförsäljning". Det vore att hota Systembolagets monopol utifrån EU-rätten. Systembolaget garanterar ansvarsfull försäljning av alkohol, vilket minskar risken för hälsoskadlig konsumtion. Det finns ett direkt samband mellan den totala mängden alkoholkonsumtion i ett land och dess effekter på folkhälsan. 

Kvinnor och barns välmående och hälsa är något vi i KSAN särskilt slår vakt om. Om Systembolagets monopol upphör ökar risken för en högre alkoholkonsumtion, vilket direkt negativt skulle påverka kvinnor och barns hälsa. Det vore djupt olyckligt. Idag vet vi att 320 000 barn växer upp i familjer där någon vuxen missbrukar alkohol. Genom Systembolaget har vi en stark historia av att begränsa alkoholens skadliga hälsoeffekter. Ett borttagande av Systembolagets monopol öppnar upp för starka kommersiella vinstdrivande marknadskrafter, många gånger multinationella jättar, att på bekostnad av särskilt barn och kvinnors hälsa tjäna stora pengar. Det är något som vi i KSAN anser är helt oacceptabelt. Genom att värna vår unika svenska modell bygger vi en bättre framtid för alla.

Susanne Hedman Jensen
Ordförande KSAN

Ps! Under vecka 45 sände KSAN fyra webbinarier, varav ett handlade om gårdsförsäljdning. Det var Irma Kilim från IOGT-NTO som pratade om den frågan, och fick frågor av KSAN:s ordförande Susanne.  Här kan du se det samtalet på Facebook.
Susanne HJ

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i