Om KSAN

 

Unik organisation - unik inriktning

KSAN är ett unikt samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel utifrån flickors och kvinnors perspektiv.

KSAN är partipolitiskt och religiöst obundet. Bland våra medlemmar återfinns politiska kvinnoförbund, kvinnoorganisationer, läkare, barnmorskor samt kvinnojoursrörelsen. Vi har 31 medlemsorganisationer och samlar sammanlagt ca 18000 kvinnor.

Målgrupper

Våra målgrupper utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar. Vi förespråkar förebyggande insatser på ett tidigt stadium.

Varför inriktning på flickor och kvinnor?

Alkohol- , narkotika- och läkemedelsberoende är ett folkhälsoproblem där flickor och kvinnor utgör de mest sårbara grupperna. Forskningen är i hög grad baserad på män liksom olika former av behandling och vård. KSAN:s verksamhet sätter flickan och kvinnan i fokus.

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i