Fjärilspriset

 

KSAN:s årsmöte 2005 beslutade att instifta "Fjärilspriset" som en årlig utmärkelse istället för att fortsätta nominera hedersledamöter. Fjärilspriset delas ut till en kvinna som visat mod och engagemang i alkohol-, läkemedels- och drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv med utgångspunkt i KSAN:s stadgar. Fjärilspriset är ett silversmycke som har tagits fram av en designer med magisterexamen i smyckeskonst, Annika Åkerfelt.

Fjärilspriset 2023 gick till FA9AF36E A17F 4F73 8CC6 72E35FA50656Solvig Ekblad, aktuell med antalogin Hälsa och mångfald: ett kliniskt perspektiv (2022) mottog årets Fjärilspris i samband med KSAN:s årsmöte den 30:e mars i Stockholm med följande motivering:

Fjärilspriset 2023 tilldelas Solvig Ekblad för sin forskning och sitt uthålliga och långsiktiga arbete rörande utrikesfödda kvinnors hälsa och situation som nyanlända i Sverige.
Solvig har vigt sitt liv 
åt frågor som migration, socialmedicin och global psykisk hälsa och gjort stor inverkan för att synliggöra och stärka kvinnors rätt att må psykiskt bra i Sverige.

”Varje kvinna har rätt att må bra i Sverie. Jag är så stolt och rörd över att mitt arbete för kvinnors hälsa uppmärksammats med ett så fint pris.”
Solvig Ekblad, 20230330

Tack Solvig för allt ditt arbete, såväl inom det kliniska forskningsämbetet som i ditt praktiska arbete för allas rätt att må bra såväl globalt som i Sverige. 
KSAN ser fram emot att få fortsätta att utveckla Hälsoskolan tillsammans med dig som stark mentor i det utvecklingsarbetet. 

Fjärilspriset har delats ut sedan 2005. Tidigare pristagare är:

2022 Inga Pagréus
2021 delades inget pris ut
2020 H.M. Drottning Silvia  
2019 Eva Dozzi
2018 Lotten Sunna
2017 Fadime Ûcpinar  
2016 Helena Palojärvi
2015 Lena Sjöberg
2014 Susanna Alakoski    
2013 Lotta Zetterqvist  
2012 Meri Helena Forsberg
2011 Newroz Zeynep Ötunc
2010 delades inget pris ut
2009 Therese Eriksson
2008 Sofia Garad  
2007 Sonja Wallbom  
2006 Mona Göransson
2005 Barbro Westerholm

Bilden nedan: @Kungliga Hovstaterna

HMD kungl hovst Fjärilspriset 2020bigger

Fjärilspriset 2020 tilldelas H.M. Drottning Silvia

Fjärilspriset 2020 tilldelas H.M. Drottning Silvia för Drottningens mångåriga arbete och personliga engagemang i narkotikafrågan samt för barns rätt till en drogfri uppväxt. Drottningens engagemang för utnyttjade barn är nydanande och har gett frågorna en ökad uppmärksamhet. 

H.M. Drottning Silvia har genom sitt intresse för missbruksfrågor lyft beroendeproblematiken såväl nationellt såsom internationellt.

Tack vare Drottningens kunskap och insatser för att påverka attityder har nya möjligheter öppnats för att förbättra folkhälsan och hon är en inspirationskälla och stöd för de flickor och kvinnor med olika social bakgrund, enligt Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågors motivering.

H. M. Drottning Silvia bidrar till ett samhälle där hälsa och omtanke står i fokus.
Drottningen kände sig hedrad över utmärkelsen och sade : ”Detta fina halsband kommer jag att bära med stolthet”.

 Fjärilspriset 2019 tilldelades Eva Dozzi

EvaDozzi2019litenFjärilspriset tilldelas Eva Dozzi för hennes förtjänstfulla och uthålliga insatser till att frågan om beroende med samsjuklighet blev till ett ansvar för politiker och myndigheter.

 Eva Dozzi har med sin långsiktiga kamp för sitt barns hälsa synliggjort avsaknad av adekvat vård och hjälp som drabbat beroende med psykisk ohälsa.

Hon har gett röst åt de svagaste, de mest utsatta barn som samhället lämnat vind för våg eller placerat på undermåliga statliga institutioner.

 

 Eva Dozzi är en modig kämpe som bidragit till en möjlig förändring genom att berätta om sin dotter och familjens situation, att ständigt leva i beredskap för att vad som helst kan hända. Hon är en förebild som inger hopp för flera föräldrar att ställa ansvariga till svars. 

Fjärilspriset 2018 till Lotten Sunna

LottenSunna

LottenSunnaMedPris

KSAN:s Fjärilspris 2018 tilldelas Lotten Sunna för hennes förtjänstfulla insatser och initiativ till att uppmärksamma samt att ge röst åt de mest utsatta kvinnorna i missbruk och kriminalitet med hashtagen utanskyddsnät i metoo-rörelsen.

Lotten Sunna har med sitt uthålliga, långsiktiga ideella arbete och sitt stora engagemang för frågor som rör kvinnors hälsa i alkohol-, narkotika- och läkemedelsfrågor synliggjort kvinnors ytterst utsatta läge. Hon har varit verksamhetschef och utvecklat behandling av kvinnor med alkohol- och drogberoende vid behandlingshem. Hon har varit aktiv i debatten om drogfrihet under decennier och drivit projekt för att lyfta frågan om kvinnor i alkohol- och drogberoende.

Lotten Sunna är en modig förkämpe och förebild som inger hopp för flera kvinnor att skapa sig ett eget liv och få en framtidstro, inte bara för sin egen frigörelse, utan även för sina medsystrars, med ett djupt personligt och ideologiskt engagemang i arbetet mot drogberoende.

Fjärilspriset 2017 till Fadime Ücpinar

fadimetillhemsidan

Årets pris delades ut vid KSAN:s årsmöte den 3 april 2017 till socialpedagog Fadime Ücpinar för visat mod och stort engagemang för utsatta tjejer och unga kvinnor som befinner sig i en hederskontext idag. 

Som föreläsare och sakkunnig har hon bidragit med kunskap till myndigheter och till unga kvinnor ute i landet. Hon har under en lång tid haft ett ideellt engagemang för unga tjejer i utsatthet och drivit kampen för rätten till ett eget liv.

Fadime är ordförande i SIMON Svenskar och invandrade mot narkotika i Falkenberg och har spridit kunskap om hedersproblematiken kopplat till missbruk genom filmen Hedersflykten som hon även var en initiativtagare till. 

Fadime Ücpinar är en orädd och analytisk kvinna som möter de svåra frågorna med stor kärlek – en viktig motkraft i en orolig tid. 

Fjärilspriset 2016 till Helena Palojärvi

helena fjril 2016 b

 Fjärilspriset 2016 tilldelas Helena Palojärvi, verksamhetsledare för frivilligorganisationen Naistenkartano r.y., Finland.


Helena Palojärvi tilldelas priset för sitt framgångsrika och kulturkompetenta implementeringsarbete av KSAN:s tjejgruppsmetodik anpassat till finska förhållanden.

Hon har bedrivit ett uthålligt och långsiktigt arbete för frågor som rör flickors och kvinnors hälsa och rättigheter, såväl nationellt som internationellt.

Helena Palojärvi har uppvisat ett starkt engagemang för kvinnors livsvillkor och metoder för att öka flickors och kvinnors handlingsutrymme och egenmakt.

 

 Fjärilspriset 2015 till Lena Sjöberg

LenaSjöberg 768x1024

 

 

Lena Sjöberg tilldelades Fjärilspriset 2015 som med sina insatser i kampen mot tobak har påverkat genom kunskap och skapat medvetenhet om tobaksbruket som en av de enskilt största hälsoriskerna.

 

Som en entusiastisk, förtroendeingivande och inkännande person är Lena Sjöberg en modig förkämpe och förebild som visar på tandvårdens otroliga möjlighet att motverka ohälsa och för tidig död.

 

  

 

 

Fjärilspriset 2014 till Susanna Alakoski

fjarilspris 2014

2014 gick priset till Susanna Alakoski, författare och föreläsare, för hennes enastående samtidsbeskrivningar.

Hon skildrar missbruk av alkohol och andra droger, våld och social misär på en inte så avlägsen tid. Hon skriver om generationer av ensamma och fattiga mödrar, livsvillkor och ger röst åt de svagaste i samhället.Tidigare års fjärilspristagare

Fjärilspriset 2013 tilldelades Lotta Zetterqvist, verksamhetschef för föreningen Tjejzonen. Hon fick priset för sitt uthålliga och långsiktiga arbete för frågor som rör flickors och unga kvinnors hälsa. Zetterqvist har uppvisat ett starkt engagemang för flickors livsvillkor och för samtalets möjligheter att öka flickors handlingsutrymme. Stommen utgörs av Tjejzonens volontärer.

Fjärilspristagare 2012 blev Meri Helena Forsberg, ordförande för RIFFI Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor. Hon tilldelades priset för sitt uthålliga och långsiktiga ideella arbete med stort engagemang för frågor som rör kvinnors hälsa och alkohol, narkotika och läkemedel. Under flera år har Meri Helena anordnat aktiviteter som t ex diskussioner, seminarier och konferenser i syfte att sprida information om bruk och missbruk.

2011 delades priset ut till Newroz Zeynep Ötunc, som är ordförande och grundare av föreningen "Tänk om!" som arbetar mot hedersvåld, missbruk och kriminalitet, och som organiserar och stödjer tjejer och kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Newros är en stark och modig kvinna som har tagit kamp, inte bara för sin egen frigörelse, utan även för sina medsystrars.

2009 gick priset till Therese Eriksson, en av initiativtagarna till föreningen Maskrosbarn som startades för att stödja unga som lever eller har levt i familjer där det förekommer missbruk eller psykiskt ohälsa. Therese Eriksson är en modig förkämpe och förebild som inger hopp för flera flickor att skapa sig ett eget liv och få en framtidstro.

Sofia Garad mottog Fjärilspriset 2008 för hennes arbete med att uppmärksamma drogen khat i Sverige som ett tilltagande kvinnoproblem. Sofia Garad är en modig förkämpe för kvinnors rättigheter och organiserar, mobiliserar och söker enighet mellan människor över alla gränser.

2007 års pris delades ut till Sonja Wallbom, förbundsordförande, RFHL - Riksförbundet för Hjälp för Narkotika och Läkemedelsberoende.

2006 års pristagare Mona Göransson utsågs för hennes förtjänstfulla insatser och forskning om gravida kvinnor och det ofödda barnet och frågor om bruk, riskbruk, missbruk och skador orsakade av alkohol.

Till mottagare av det första Fjärilspriset år 2005 utsågs professor Barbro Westerholm för hennes förtjänstfulla insatser och initiativ för att uppmärksamma äldre kvinnors förändrade alkohol- och läkemedelsvanor.

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i