Informationsmaterial

Ett viktigt inslag i KSAN:s arbete under åren har varit att sprida relevant information till flickor och kvinnor om alkohol och andra droger. Men information och kunskap leder inte självklart till att man ändrar sina egna vanor, eller blir medveten om vilka normer och vanor man för vidare till sina barn. Därför har KSAN i sitt informationsarbete, i material/skrifter och på konferenser, kompletterat faktainformation med metoder som syftar till att få människor att tala om och reflektera över sina egna vanor, attityder och värderingar.

Några metoder som har använts är värderingsövningar och forumspel. Dessa utgör underlaget i KSAN:s mest kända material Bella Grus och Glitter 2 – för tjejgrupper (författare Katrin Byréus, 2001, 2006, 2018) och Stormens Öga – om självständighet och beroende (författare Katrin Byréus, 1998). Båda materialen finns att beställa i KSAN:s webbshop.

KSAN har även tagit fram andra material som kan användas för flickor/unga kvinnor: "Det rosa monstret" (2012) och tillsammans med RFHL och FSUM "En liten bok om stora känslor – Piller kan inte bota allt" (2010). Dessa och övriga material/skrifter finns att beställa i KSAN:s webbshop.

Bella Grus och glitter 2 – för tjejgrupper

(författare Katrin Byréus, 2001, 2006, 2018)
I början av 90-talet bedrev KSAN projektet "Flickor i centrum" där vi träffade tonårstjejer på olika håll i landet och diskuterade ämnen som självförtroende, livsstil, kärlek och droger. Utifrån dessa möten skrev Katrin Byréus, dramapedagog, materialet Grus och Glitter (1994,1996).

Flickors verklighet i början av 2000-talet såg lite annorlunda ut. Därför uppdaterade och omarbetade Katrin Byréus materialet Grus och glitter till Bella Grus och Glitter 2 – för tjejgrupper (KSAN/K.Byréus, 2001, 2006, 2018) med nya teman och frågor.

Materialet innehåller teman som t.ex. Våra kroppar, Vänskap, Trakasserier, Självförtroende, Tobak alkohol och andra droger, Kärlek och sex, Mobbning, och Olika kulturer. Metoderna är värderingsövningar som påverkar attityder, självförtroende och grupputveckling, forumspel och lekar samt avspänningsövningar.

Stormens öga – om självständighet och oberoende

(författare Katrin Byréus, 1998)
Vilka frågor är viktiga när man börjar plugga, jobba, flyttar iväg till eget boende/studier? KSAN genomförde 1996 en seminarieserie för kvinnliga studenter i Uppsala där vi i en strukturerad form ville diskutera självständighet/självförtroende, hur man blir självständig och hur man får ett bra självförtroende? För innehåll, metod och föreläsning ansvarade Katrin Byréus, dramapedagog, författare och konsult.

"Vi vill med detta material ge unga kvinnor möjlighet att reflektera över sig själva för att i stormen hitta ett inre lugn, en egen punkt – ett stormens öga." (från s.15, Stormens öga, K.Byréus, 1998) Materialet har samma upplägg som Bella Grus och glitter. Det innehåller värderingsövningar och forumspel med olika teman som t.ex. självständighet, prestation/stress, framtidstro, kärlek/sexualitet, vänskap, och alkohol och andra droger.

Det rosa monstret

(KSAN 2012)
Det rosa monstret är ett nytt handledarmaterial som vill inspirera tjejer till aktivitet och eftertanke. Vi vänder oss till alla som vill främja tjejers medvetenhet om marknadsföringens krafter och syfte, till tjejgruppsledare, lärare, kuratorer, sjuksköterskor, fritidsledare, kvinnoorganisationer m.fl. Materialet är framtaget inom KSAN:s projekt Marknadsföring till flickor och tillgängliggör de nyhetsbrev som tagits fram inom projektet.

Den aggressiva marknadsföringen av beroendeframkallande produkter riktas allt mer till unga kvinnor. Rosa cigaretter, snus med hallonsmak, blommiga ölburkar - allt marknadsförs till tjejer med löften om fest, framgång och frihet. Materialet bygger på värderingsövningar, interaktivitet och reflektion kring olika teman bl.a. skönhetsideal, manligt och kvinnligt, könsdiskriminering, hälsa och valfrihet. Handledningen är framtagen i samarbete med Jeanette Roos, och utgivet med stöd av Statens Folkhälsoinstitut.

En liten bok om stora känslor – Piller kan inte bota allt

(RFHL/KSAN/FSUM 2010)
Sedan år 2000 har läkare skrivit ut cirka 110 % mer lugnande och cirka 300 % mer antidepressiva läkemedel till flickor mellan 15-19 år jämfört med åren innan. Det finns ingen anledning att tro att så många fler av oss bär på psykiska problem som behöver medicineras. Dagens tempo är högt. Kanske anses det inte vara okej att ha en grå dag, att inte alltid orka med eller vara på topp.

"En liten bok om stora känslor" vill hjälpa dig att hitta ord för dina olika känslor. När du förstår dina känslor kommer du också att förstå dig själv och din omvärld lite bättre. Den som har det svårt mår bättre av att lära sig att bita ifrån hellre än att bita ihop! Att förändra sin situation är viktigare än att dämpa och döva.

Materialet är framtaget inom projektet Flickor och läkemedel, i ett samarbete mellan RFHL/Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende, FSUM/Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar och KSAN.

Övrigt

Besök KSAN:s webbshop för en fullständig lista över våra informationsmaterial.

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i