Projekt

Forskningsrön idag ger inget stöd för alkoholens hälsobringande effekter, varför det är angeläget med opinionsbildande arbete för en nykter livsstil och för att bryta osynliggörandet av flickors och kvinnors alkoholvanor och deras konsekvenser. Epigenetiken visar idag att tidigare generationers alkoholvanor påverkar även kommande generationer. Projektet avser att stärka nordiskt helnyktra livsstil och opinionsbildning för denna samt att med denna inriktning också främjar vård och fostran av barn.

Stiftelsen Ansvar för framtiden, SAFF, biföll KSANs projektansökan i november 2016. Inledande förberedelser har vidtagits i december. Den första utbildningsdagen med interaktiva metoder för att stärka ett nyktert och hälsosamt liv för barn och unga i Norden anordnas i samarbete med KSANs andra projekt ”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden” i februari 2017. Projektet löper under hela 2017.
 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i