Bella / Alkoholkommittén

År 2002 genomförde stiftelsen Kvinnoforum en kartläggning av landets tjejverksamhet (Var finns tjejerna? Kvinnoforum: 2002). Enligt undersökningen var tre regioner eftersatta. Därför ansökte KSAN om projektmedel hos Alkoholkommittén för att sprida materialet "Bella Grus och Glitter 2 – för tjejgrupper" (Katrin Byréus/KSAN 2001).

Projektet startade samma år, på uppdrag av Alkoholkommittén, och fortsatte under år 2003 med utbildningsinsatser i tre län: Blekinge, Norrbotten och Västmanland. Syftet var att i nya grupper göra en utvärdering av hur materialet används och vilken potential som fanns samt att öka tjejgruppsverksamheten i dessa tre län.

Vidare genomfördes utbildningsdagar för personalgrupper i de tre länen. År 2004 färdigställdes en utvärdering om projektet. Utvärderingen heter "Mer tjejgrupper PUNKT!" och har gjorts av utvärderare Camilla Nyberg. Utvärderingen finns att beställa i KSAN:s webbshop.

Med anledning av den gjorda utvärderingen bildade KSAN ett nationellt nätverk – BellaNet - för tjejgruppsledare som hade genomgått KSAN:s utbildning i Bella-materialet. Mer information om BellaNet finns under BellaNet och på www.bellanet.se

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i