Frihet

Frihet är en skrivarkurs som KSAN erbjuder kvinnor i olika sammanhang. Projektet Frihet startade redan 1995 vid en kvinnovecka på Gruvberget, kriminalvårdens utbildningsanstalt i Ockelbo. Det har kommit att bli ett mycket uppskattat projekt genom åren. År 2003 genomfördes skrivarkurser på bland annat Ljustadalen, Sundsvall, Hinseberg, Ekebylunds LVM hem och Kronobergshäktet.

Målet med verksamheten har varit att bidra till att kvinnorna kan känna sig stärkta, få ökad självkänsla och självförtroende, känna sig värdefulla och därmed motiverade att leva ett liv utan droger och kriminalitet. Målet har också varit att kvinnorna skall fortsätta med skrivandet efter frigivning och inse att det går att förändra sina liv bl a genom att berätta om sig själva.

Utvärderingarna har varit mycket positiva. Kvinnorna har bl a uttryckt en känsla av större självförtroende, att de kommit varandra närmare i gruppen och upplevt det mycket positivt att någon kommit utifrån för att tillföra dem något.

Den 15:e februari 2005 anordnade KSAN en rikskonferens i Stockholm om projektet Frihet med ett mycket gediget innehåll. Jane Welborn, som arbetat i flera år i projektet Frihet, och Kerstin Kjellin, Långholmens Folkhögskola gav en intressant och lärorik sammanfattning om tio års arbete med metodutvecklingen för Frihet - en skrivarkurs för kvinnor. Eva Edstedt, verksamhetschefen för kvinnobehandlingshemmet Malins Minne inom Prokramikoncernen, föreläste om ..."Och vem tänker på barnen?" och Anneli Wiklund berättade om sin egen erfarenhet av att ha deltagit i skrivarkursen. Ett fyrtiotal konferensdeltagare fick pröva på metoden.

KSAN:s (dåvarande) vice ordförande Solveig Fröberg, som inledde och avslutade konferensen, inbjöd alla deltagare att anmäla sig till skrivarkursen som KSAN anordnade våren 2005 för de var intresserade av att bli ledare för skrivarkursen Frihet. Denna kurs var ett led i att sprida metodmaterialet vidare och öka möjligheten till att fler kvinnor skulle delta i skrivarkursen.

Sedan 2008 har metodmaterialet "FRIHET" utgjort en grund för KSAN:s projekt "Världens Mammor". (Läs mer under rubriken Världens mammor.)

KSAN är medlem i